Boogje 1

home

Programma

Nieuws

Foto's

Vrijwilligers

Nieuwsbrief

Forum

Geschiedenis

Route

Gastenboek

Links

ContactBoogje1 Ė Van brok beton naar

 

Geschiedenis

Het was Xyko die als eerste zijn breekijzer tussen de deuren van het Boogje zette. Een grote kale betonnen ruimte dook voor hem op, de gedachte aan een Oud en Nieuw feest al evenzeer. Psy-Trance party, flyers, DJís, organiseren, schoonmaken, benzine generator, chemische toiletten, blacklights, doeken en een heuse Chill-out toko.

Dit was Oud en Nieuw: 2000-2001

Weinig animo vooraf, maar toch een geslaagde party in de vrieskou van het pand. Het idee om de opbrengst van dit feest ten goede te laten komen van ditzelfde pand werd op een nare wijze de das om gedaan. Enige rekenwonders vertelde Xyko en Arthur dat we quitte hadden gespeeld, minimaal fl. 1300,- verdween in de zakken van zogenaamde van buiten aangetrokken organisatoren.

Een jaar lang niets

Na dit eerste feest bleef het pand roerloos liggen in afwachting van verder te ontwikkelen plannen en verder aan te boren financiŽle middelen. Prioriteit was, de aanleg van elektriciteit en verder de aanleg van water. Hiervoor was geld nodig, maar ook ideeŽn.

 

Op zoek naar financiŽn

In de zoektocht naar financiŽle middelen stoot Xyko (eind 2002) op een groep architecten, onder leiding van Cecare. Zij waren bereid, om in ruil voor het gebruik van het pand alvast de aanleg van elektriciteit te regelen. Het had weinig gescheeld of het pand was volledig over gegaan in handen van deze architecten. Ook Peter verscheen ten tonele en met Peter kwam ook Tocado kijken.

 

IdeeŽn en Idealen

Met zoveel mensen die begin 2003 opdoken werd het noodzakelijk om een plan voor het pand te ontwikkelen. Peter, Xyko en Arthur zouden dit plan, de doelstellingen, vast laten leggen bij de notaris en stichting Boogje1 oprichten. Er moest een bestuur komen die deze doelstellingen zou verdedigen en verwezenlijken. Ook begon Leen met het ontwerpen van een begroting met hulp van SBAW, de begroting welke oorspronkelijk voor Tocado was bedoeld werd gesplitst in een begroting voor Tocado en een begroting voor Boogje1.

 

Doelstelling

Stichting Boogje1 heeft ten doel het faciliteren van de ruimte onder het station Hofplein (Katshoek 41) en eventuele andere ruimtes en het verrichten van handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het zorgdragen voor een zo intensief mogelijk en correct gebruik in het kader van of ter ondersteuning van activiteiten met een maatschappelijke, sociale, culturele of een ecologische meerwaarde. Ook festiviteiten in de open lucht zijn mogelijk.

 

Samenwerking

De samenwerking met de architecten verliep stroef, mede door het karakter van Cesare en de botsingen op persoonlijk vlak tussen Xyko en Cesare begonnen wij ons af te vragen welke doelstelling de architecten eigenlijk nastreefden. In principe wilden zij buiten hun eigen projecten ook wel meewerken met de verbouwing van Boogje1, alleen zouden zij daar dan een uurtarief voor gaan rekenen. Een aantal afspraken werd door de architecten niet nagekomen, o.a. het afstaan van een bepaald percentage van de opbrengst van hun eigen projecten. Op feitelijke gronden heeft Arthur daarom de architecten verzocht om op zoek te gaan naar een eigen ruimte, omdat ze eigenlijk geen bijdrage konden leveren aan de ontwikkeling van Boogje1. In dit kleine conflict heeft Peter gemeend zijn bestuursfunctie binnen Boogje1 op te moeten zeggen.

Verbouwing

Stap voor stap ging de verbouwing door, enkele mensen waaronder Farzad, Willem en Maurice boden zich aan om mee te helpen. Iedereen droeg zijn steentje bij. Er kwam een heuse bar en in de grote zaal ontstond eentijdelijk podium. Er werd schoongemaakt en geverfd. Een w.c. werd gebouwdÖ.. het werd tijd voor een kleine actieÖ. Een feestje.

 

Combi-Verjaardagsfeest

Vanwege geldgebrek, maar ook als een soort try-out, werd er een feestje georganiseerd. Een combi-verjaardagsfeest van Peter, Leen en Arthur. Alle donaties voor het ďbouwfondsĒ werden op rekening gestort en de bouwers konden weer ietsje verder met hun werkzaamheden. De reacties van de gasten waren hartverwarmend, er werden opmerkingen gemaakt over de toffe locatie, maar ook over het gebouw zelf en de inrichting daarvan in een soort huiskamer. Mensen waren op zoek naar een gelegenheid als Boogje1.

 

Bestuurlijk

We hebben een open structuur, d.w.z., het bestuur heeft gekozen voor een inbreng van alle vrijwilligers en alle vrijwilligers hebben een stem. Dit heeft nogal eens geleid tot verhitte discussies, onenigheid, maar ook tot diverse ideeŽn die wel eens tegenstrijdig konden zijn. Met de komst van nog meer vrijwilligers zoals Michiel, Marloes en Dirk, en hun bijdrage aan o.a. de vergaderingen lijkt het erop dat het Els gaat lukken om nu eindelijk de hoofdzaken van de bijzaken op papier te kunnen zetten, waardoor het bestuur inzicht gaat krijgen in wat wij met zijn allen willen met Boogje1.

We liggen zeker niet allemaal op een lijn voor wat betreft de bedoeling van Boogje1. Maar een meerderheid is bereid om een bijdrage te leveren aan alles wat er georganiseerd wordt.Tocado levert al een grote bijdrage in de programmering. Binnen Tocado zal deze programmering iets meer in overleg kunnen. Een ieder met goede ideeŽn voor een programma is welkom om deze voor te stellen. In overleg zoeken we naar de beste manier om e.e.a. te organiseren. We zijn niet bezig met machtsspelletjes en termen als ďCarte BlancheĒ horen daarom niet thuis in onze open structuur.

 

Toekomst

De hulp van vrijwilligers, hun bijdrage op de feestavonden, maar ook hun bijdrage in de verbouwing, het is een ideale vorm van samenwerken. Nog idealer zou het zijn als deze vrijwilligers een vergoeding voor hun werkzaamheden zouden kunnen ontvangen. Voordat dit mogelijk is moet Boogje1 zich verder ontwikkelen en gevarieerder moeten gaan programmeren. Buiten de muziek valt daarbij te denken aan theater, cabaret, film en exposities.